Diamond Dust sticker

สติ๊กเกอร์ Diamond Dust สติ๊กเกอร์จะมีความวิ้งในตัวเล็กๆเหมือนกากเพรช เมื่อได้รับแสงสะท้อน

เมื่อติดตั้งบนชิ้นหลังคา จะให้ความรู้สึกเหมือนหลังคาผ้าใบ รถสปอร์ตเพิ่มความหรูหรา กับชิ้นงาน

มาตราฐานอายุการใช้งานของสติ๊กเกอร์ อยู่ที่ 3-4ปี

***รับประการติดตั้ง 1 ปี***

 

 

 

 

Visitors: 454,429